Kulttuurikuokka-palkinto Maaseudun sivistysliitolle

Suomen maatalousmuseo Sarka myöntää vuosittain ystävänpäivänä 14.2. Kulttuurikuokka-palkinnon tunnustukseksi maaseutukulttuurin hyväksi tehdyistä toimenpiteistä tai taholle, joka on tuonut ansiokkaasti esille maaseudun elämää, kulttuuria tai historiaa. Vuoden 2023 Kulttuurikuokka-tunnustuspalkinnon saajaksi on valittu Maaseudun sivistysliitto.


Maaseudun Sivistysliitto on valtakunnallinen aikuiskoulutus- ja kulttuurijärjestö, joka toiminnallaan tukee maa- ja kylähenkistä elämäntapaa, luovuutta, yhdenvertaisuutta sekä ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta ja kumppanuutta.

Osana toimintaansa Maaseudun Sivistysliitto on yli kahden vuosikymmenen ajan etsinyt itseoppineita taiteilijoita ja nostanut esiin heidän luovaa työskentelyään. Toiminnan muotoina ovat olleet niin ITE-taiteen tapahtumat, näyttelyt, festivaalit, julkaisut, taidekokoelman ja arkiston ylläpito kuin kansainvälinen yhteistyökin.

Erityisesti Kulttuurikuokka -tunnustuksen myöntämisen yhteydessä halutaan nostaa esiin Maaseudun Sivistysliiton tekemä valtakunnallinen, alueellisin hankkein tekemä ITE-taiteen kartoitustyö, joka vahvistaa paikallista kulttuurikenttää, mutta nostaa myös valtakunnalliseen tietoisuuteen maaseudun ITE-taidehelmiä mm. somenäkyvyyden kautta.

”Maaseudun Sivistysliiton tekemä työ tuo hyvin esiin sen miten rohkeaa, omaperäistä ja omaehtoista taide- ja kulttuurielämää Suomesta löytyy maaseutuympäristöissäkin”, toteaa vt. museonjohtaja Iina Wahlström.

Maaseudun Sivistysliiton kulttuurijohtaja Helka Ketonen ja kulttuurituottaja Raija Kallioinen iloitsevat tunnustuksesta ja Kulttuurikuokka-palkinnosta: ”Monien ITE-taiteilijoiden kotiseutu ja taiteen tekemisen paikka on maaseudun pienissä kylissä. Maaseudun perinteet, elämäntavat, vuodenkierto ja luonto innoittavat aiheina ja näkyvät vahvasti ITE-taiteen sisällöissä. Huomionsa ansaitsee sekin, että moni tekijöistä on saanut maaseudun ammateissa teknisiä taitoja luovuutensa esille tuomiseen.”

Ensio Tuppuraisen Kyntäjä-metalliveistos Kouvolan Valkealassa. Kuva: Veli Granö.