Maatalouskoneharrastajien verkosto

Suomessa on lukuisia yksityisiä sekä paikallisyhdistystason masinisteja, jotka kantavat mukanaan koneellistumisen vaiheiden elävää ja aineetonta kulttuuriperintöä. Vuonna 2024 Sarka toteuttaa Museoviraston rahoittaman hankkeen Maatalouskoneharrastajien verkoston kehittäminen ja yhteisötapahtuman tuottaminen. Saran tavoitteena on hankkeen avulla kehittää maatalouskoneharrastajien valtakunnallista verkostoa ja käynnistää sen toiminta järjestämällä teemaan liittyvä tapahtuma. Hankkeen avulla luodaan toimintamalli perinteisten maatalouskoneiden harrastajien yhteistyön kehittämiseksi sekä aineettoman kulttuuriperinnön siirtämiseksi tuleville sukupolville. Tässä yhteydessä Saralla on myös valtakunnallisena vastuumuseona erinomaiset mahdollisuuden maatalouskoneharrastukseen liittyvän tiedon tallentamiseen, välittämiseen sekä tiedon saatavuuden parantamiseen.

Ota yhteyttä