Utställningar

Jordbrukets tid – Berättelsen om jordbruket i Finland

Jordbruket och dess verksamhetsmiljö har förändrats under tusentals år. Samtidigt har också jordbruket format sin omgivning. Den här utställningen tar dig med på en resa genom det finländska jordbrukets tretusen år gamla historia. Jordbrukets tid är en tid av arbete, odlingsväxter, husdjur, åkrar, svedjeland, ängar: allt det som har format landskapet. Jordbrukets tid har en början, men den har inget slut. Utställningen har ett slut, jordbrukets tid fortsätter.

Du kan besöka utställningen virtuellt via Digimuseet.

Före maskinernas tid

Finlands lantbruksmuseum Sarka öppnade i mars 2019 en ny permanenta utställning, Före maskinernas tid. På utställningen visas genom en stor samling föremål hur jordbruksarbetet gick till och vilka redskap som användes före mekaniseringen. Innan vi hade maskinkraft skulle vi med egna händer så ut kornen från vackan på åkern, skära av den mogna säden med skära och binda den till kärvar, tvinna ull och lin till tråd med slända och med yxkraft fälla träd på svedjan och byggnadsvirke för våra hus. För de tunga åkerarbetena tog man dragdjur, hästar och oxar, till hjälp. Det fanns arbete så det förslog, och alla behövde hjälpa till, också barn och åldringar.

Utställningen baserar sig på samlingarna från det nedlagda Lantbruksmuseet i Vik. De äldsta föremålen i utställningen, som omfattar mer än 600 föremål, är från 1700-talet. Redskapen, kärlen och de andra nyttoföremålen visar hur arbetet gick till under svedje- och åkerbrukets tid, från plöjning till skörd. Besökaren får också en inblick i de andra arbeten som utfördes på gården, i fähuset, stugan och utomhus, och också i jordbrukets binäringar: jakt, fiske, skogsbruk och hemslöjd.

Du kan besöka utställningen virtuellt via Digimuseet.

Andra utställningar

Ytterligare finns det en separat hall med maskinutställning och tre olika rum för växlande utställningar.