Maatalousmuseon kesäkohde

Sarka on jo vuodesta 2008 alkaen nimennyt hakemusten pohjalta kesäkohteen, jonka avulla haluamme nostaa maataloushistorian harrastuksen ja paikallisen kulttuuritoiminnan arvostusta. Kohde valitaan useiden hakijoiden joukosta eri kriteerien perusteella. Kohteen on oltava toiminnaltaan aktiivinen, oman esineistönsä tai rakennuskantansa tarinat tunteva ja sen on otettava vastaan vierailijoita. Kohdetta tulee hoitaa jatkuvuudella ja asianmukaisesti.

Kesäkohde voi sijaita missä päin Suomea tahansa. Pohjoisin kohteemme on ollut Annalan kotiseutumuseo Pyhäjoella.

Saran kesäkohde 2023: Weteraanimoottorikerho Wanha Woima

Tänä vuonna halusimme kesäkohdevalinnallamme tuoda esille maatalouden historian koneellista aikakautta sekä osallistavaa tapahtumatoimintaa. Weteraanimoottorikerho Wanha Woima ry tuo näitä asioita onnistuneesti esille ahkeralla yhdistystoiminnallaan. Yhdistys on perustettu vuonna 1993 ja sen kotipaikka sijaitsee vajaan kolmen kilometrin päässä Oulaisten keskustasta. Nykyään siihen kuuluu noin 650 jäsentä eri puolilta Suomea. Yhdistyksen pääperiaatteisiin kuuluu vanhojen voimakoneiden ja niihin liittyvien työkoneiden, vanhojen moottori- ja muiden ajoneuvojen, perinnekulttuurin, perinnerakennusten ja perinnetyötapojen tunnetuksi tekeminen sekä niihin liittyvien perinteiden vaaliminen.

Yhdistyksen toimintaan lukeutuu moninaista toimintaa tapahtumanjärjestelyistä tutkimus- ja julkaisutoimintaan. Toiminnallaan Weteraanimoottorikerho Wanha Woima pyrkii herättämään yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunnetta, positiivista ilmapiiriä sekä kiireetöntä yhteisoloa. Perinnekeskuksen toiminnallinen ote perinteiden ja historian vaalimiseen oli yksi niistä monista tekijöistä, jotka vaikuttivat positiivisesti valintaprosessiimme.

Perinnekeskuksen toiminnallisuutta pääsee kokemaan esimerkiksi yhdistyksen suurimmassa vuosittaisessa tapahtumassa nimeltä Waltakunnalliset Weteraanikonepäivät, joissa vetonauloina ovat muun muassa jokapäiväiset traktori- ja autoparaatit ja työpajat. Weteraanikonepäivät 2023 järjestetään 30-vuotisjuhlatapahtumana 7.-9.7.2023. Tapahtuman teemana toimii ”Työtä ja juhlaa 30 wuotta”, jolla halutaan juuri korostaa vapaaehtoistyön merkittävää roolia niin yhdistyksen ympärivuotisessa toiminnassa kuin Weteraanikonepäivien järjestämisessä.

Wanhan Woiman perinnekeskus on kesällä avoinna 3.-31.7.2023 ke-su klo 12-18.

Lisätietoja Wanhan Woiman perinnekeskuksesta:
Jouni Aitto-oja
jouni.aittooja@gmail.com, p. 0500 282 562

Kesäkohde näkyy Saran toiminnassa monella eri tavoin. Markkinoimme omilla kanavillamme kesäkohdetta kevään ja kesän aikana. Lisäksi kesäkohteesta tehdään näyttely museoomme ja juttu kesälehteemme Sarka-sanomiin. Näyttely on esillä koko kesäkauden ravintolasalissamme. Näyttely innostaa kesälomalaisia tutustumaan myös kohteisiin paikan päällä. Myös museonjohtaja käy kesän aikana kesäkohteessa.

Kesäkohde ei jää vain yhden kesän jutuksi, vaan jatkamme usein yhteistyötä Museoraittiverkostossa. Verkosto tarjoaa pienille museoille näkyvyyden lisäksi myös paljon palveluita ja tukea. Lisää tietoa Museoraittiverkostosta saa www.museoraitti.fi tai amanuenssilta.

Kesäkohteet kautta aikojen: