Museon historiaa

Ensimmäiset keskustelut maatalousmuseon tarpeesta Suomessa käytiin jo 1940-luvulla.

Vuonna 1973 aktiivinen Loimaa-Seura teki aloitteen Varsinais-Suomen maakuntaliitolle maatalouskonemuseon perustamiseksi alueelleen.

Opetusministeriö merkitsi valtakunnallisen maatalousmuseon saamisen tavoiteohjelmaansa vuonna 1985.

Suomen maatalouskonemuseosäätiö perustettiin 10.12.1992. Perustajina olivat Loimaa-Seura, Loimaan kunta sekä joukko yksityishenkilöitä.

Vuonna 1996 maa- ja metsätalousministeriön työryhmä esitti, että museo toteutetaan valtakunnallisena maatalousmuseona, jonka valtio rakentaa ja omistaa ja jota hallinnoi säätiö.

Vuonna 1998 työryhmä esitti määrärahaa valtion talousarvioon museon suunnittelua, rakennuttamista ja vuokrakustannuksia varten.

19.5.2003 Senaatti-kiinteistöt teki investointipäätöksen maatalousmuseon rakennuksesta.

15.2.2005 valmistui uusi museorakennus Loimaan kaupungin Puujalkalan kylään.

1.6.2005 Suomen maatalousmuseo Saran ovet avattiin yleisölle.

1.1.2010 Suomen maatalousmuseo Sarka siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja sai valtakunnallisen erikoismuseon statuksen. Aikaisemmin Sarka toimi maa- ja metsätalousministeriön valtionavun turvin.

2021 Suomen maatalousmuseo Sarka valittiin Vuoden museoksi.