Suomen maatalousmuseosäätiö

Säätiö syntyi kansalaisjärjestöksi ajamaan maatalouskonemuseon perustamista Loimaalle, ja nykyisin se ylläpitää Suomen maatalousmuseota sekä edistää maataloushistorian tutkimusta ja harrastusta. Aikanaan säätiö on museohankkeen edistämiseksi kiertänyt maatalousnäyttelyitä höyrykoneen ja pärehöylän kanssa. Se herätti keräilijöitä ja maanviljelijöitä säilyttämään ja tallentamaan vanhoja maatalousesineitä.

Säätiön perustaminen

Suomen maatalouskonemuseosäätiö perustettiin 10.12.1992. Nimi muutettiin myöhemmin Suomen maatalousmuseosäätiöksi.

Säädekirjan tekstinä oli:

Allekirjoittaneet ovat päättäneet perustaa SUOMEN MAATALOUSKONEMUSEOSÄÄTIÖ -nimisen säätiön. Sen tarkoituksena on suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen ylläpitämällä yleisten museaalisten periaatteiden mukaista museota aihepiirinään koneellistunut maatalous, karjanhoito ja tutkimustoiminta.

Allekirjoittaneet perustajat luovuttavat säätiölle peruspääomaksi satakuusikymmentäneljä tuhatta markkaa (164 000 mk).

Loimaalla 10.12.1992

Loimaan kunta p:sta Jorma Kopu ja Juha Yli-Rajala
Loimaa-Seura ry p:sta Toivo Marjamäki ja Riitta Jumppanen

Mauno Kurppa

Jaakko Mäkimattila

Veikko Hulmi

Hannu Knuutila

Veijo Välimäki

Curt Hamström

Pauli Salminen

Pentti Naula

Valto Heinonen

Heikki Eskola

Toivo Marjamäki

Urho Jumppanen

Riitta Jumppanen

Esko Eskola

Säätiö hallinnoimaan maatalousmuseota

Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 1996 työryhmän selvittämään maatalousmuseotoiminnan aloittamista Loimaan seudulla. Työryhmä esitti, että suunniteltu museo toteutetaan valtakunnallisena maatalouden erikoismuseona. Samalla työryhmä esitti, että museon hallinto järjestetään säätiöpohjaisena ja että museorakennus rakennetaan valtion varoilla ja museon toiminta rahoitetaan valtionavun turvin museolain mukaisesti.

Aluksi museon toimintaa rahoitettiin pääasiassa maa- ja metsätalousministeriön valtionavulla, mutta vuoden 2010 alusta museo siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan alaisuuteen ja sen jakaman valtionavun piiriin ja sai valtakunnallisen erikoismuseon statuksen.

Lisäksi Loimaan kaupunki on sitoutunut museon vuosittaiseen toiminta-avustukseen, joka on toinen merkittävä osa museon julkista rahoituspohjaa.

Säätiön hallinto

Säätiön hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto ja hallitus. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa säätiön hallintoa.

Hallintoneuvosto 2023

Jyrki Wallin, puheenjohtaja

Tarja Mäki-Punto-Ristanen, varapuheenjohtaja

Esko Suomala, varapuheenjohtaja

Tomi Alakoski

Laura Alakukku

Ulla Appelsin

Heikki Eskola

Pertti Hakanen

Lauri Heikkilä

Tero Hemmilä

Antti Huhtamäki

Jukka Isotalo

Vilhelm Junnila

Panu Kallio   

Jukka Korhonen

Jonas Laxåback

Martti Lehtelä

Risto Matti Niemi

Kari Salo

Matti Tunkkari

Paula Yliselä

Johan Åberg

                                

Hallitus 2023

Olavi Ala-Nissilä, kansanedustaja, puheenjohtaja

Paavo Myllymäki, toiminnanjohtaja, varapuheenjohtaja

Ella Bingham, tutkimuspalveluiden johtaja

Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö

Jukka Kola, rehtori

Ilkka Mäkelä, hallitusammattilainen

Tiina Perho, johdon erityisavustaja

Säätiön säännöt

Suomen maatalousmuseosäätiön säännöt on luettavissa pdf-muodossa täältä.