Suomen maatalousmuseosäätiö

Säätiö syntyi kansalaisjärjestöksi ajamaan maatalouskonemuseon perustamista Loimaalle, ja ja nykyisin se ylläpitää Suomen maatalousmuseota sekä edistää maataloushistorian tutkimusta ja harrastusta. Aikanaan säätiö on museohankkeen edistämiseksi kiertänyt maatalousnäyttelyitä höyrykoneen ja pärehöylän kanssa. Se herätti keräilijöitä ja maanviljelijöitä säilyttämään ja tallentamaan vanhoja maatalousesineitä.

Säätiön perustaminen

Suomen maatalouskonemuseosäätiö perustettiin 10.12.1992. Nimi muutettiin myöhemmin Suomen maatalousmuseosäätiöksi.

Säädekirjan tekstinä oli:

Allekirjoittaneet ovat päättäneet perustaa SUOMEN MAATALOUSKONEMUSEOSÄÄTIÖ -nimisen säätiön. Sen tarkoituksena on suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen ylläpitämällä yleisten museaalisten periaatteiden mukaista museota aihepiirinään koneellistunut maatalous, karjanhoito ja tutkimustoiminta.

Allekirjoittaneet perustajat luovuttavat säätiölle peruspääomaksi satakuusikymmentäneljä tuhatta markkaa (164 000 mk).

Loimaalla 10.12.1992

Loimaan kunta p:sta Jorma Kopu ja Juha Yli-Rajala
Loimaa-Seura ry p:sta Toivo Marjamäki ja Riitta Jumppanen

Mauno Kurppa Pentti Naula
Jaakko Mäkimattila Valto Heinonen
Veikko Hulmi Heikki Eskola
Hannu Knuutila Toivo Marjamäki
Veijo Välimäki Urho Jumppanen
Curt Hamström Riitta Jumppanen
Pauli Salminen Esko Eskola

Säätiö hallinnoimaan maatalousmuseota

Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 1996 työryhmän selvittämään maatalousmuseotoiminnan aloittamista Loimaan seudulla. Työryhmä esitti, että suunniteltu museo toteutetaan valtakunnallisena maatalouden erikoismuseona. Samalla työryhmä esitti, että museon hallinto järjestetään säätiöpohjaisena ja että museorakennus rakennetaan valtion varoilla ja museon toiminta rahoitetaan valtionavun turvin museolain mukaisesti.

Aluksi museon toimintaa rahoitettiin pääasiassa maa- ja metsätalousministeriön valtionavulla, mutta vuoden 2010 alusta museo siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan alaisuuteen ja sen jakaman valtionavun piiriin ja sai valtakunnallisen erikoismuseon statuksen.

Lisäksi Loimaan kaupunki on sitoutunut museon vuosittaiseen toiminta-avustukseen, joka on toinen merkittävä osa museon julkista rahoituspohjaa.

Säätiön hallinto

Säätiön hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto ja hallitus. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa säätiön hallintoa.

Hallituksen kokoonpano

Olavi Ala-Nissilä, kansanedustaja, puheenjohtaja
Paavo Myllymäki, toiminnanjohtaja, varapuheenjohtaja
Ella Bingham, tutkimuspalveluiden johtaja, jäsen
Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, jäsen
Jukka Kola, rehtori, jäsen
Ilkka Mäkelä, hallitusammattilainen, jäsen
Tiina Perho, johdon erityisavustaja, jäsen