På svenska

Välkommen till Finlands lantbruksmuseum Sarka!

Finlands lantbruksmuseum Sarka är ett nationellt specialmuseum för lantbruk, som ligger i mitten av en levande landsbygdsmiljö i Loimaa i sydvästra Finland. Museet presenterar finländska lantbrukets historia och mat på en modern, mångsidig och intressant sätt. Tre permanenta utställningar och flera tillfälliga utställningar garanterar att det finns mycket att se och uppleva för alla åldrar och också för flera besök året runt. Utställningen Jordbrukets tid tar dig med på en resa genom det finländska jordbrukets tretusen år gamla historia. I utställningen Före maskinernas tid kan du bekanta dig med det självförsörjande bondelivet. I maskinutställningen ser du traktorer och andra jordbruksmaskiner. Under året arrangeras mångsidiga evenemang, och på sommaren finns det djur och en lekplats på museets gård.

Sarka söker sommarobjekt

Sarka söker objekt som samarbetspart för sommaren 2023. Sommarobjektet kan vara ett icke-professionellt museum, en samling eller motsvarande objekt. Ämnesområdet för sommarobjektet är lantbrukets eller landsbygdens historia eller nutid. Ändamålet med valet av sommarobjekt är att höja anseendet för dem som aktivt värnar om lantbrukets historia och lokal kultur.

Sommarobjektet fungerar som en utlokaliserad utställning för Finlands jordbruksmuseum Sarka under en sommarperiod. Sommarobjektet får vid behov råd och tips för sin verksamhet av jordbruksmuseet och verksamheten presenteras  bl a på Sarkas hemsidor, i sommartidningen och i pressmeddelanden. Prispengar ingår inte i valet av objekt.

Till kriterierna för valet hör att verksamheten ska vara aktiv, kunskapen om de föremål eller byggnader som ingår ska vara god. Man ska också vara beredd på att ta emot besök. Verksamheten ska vara kontinuerlig och sakkunnig. Objektet får vara beläget var som helst i Finland.

Ansökan som får vara fritt formulerad ska inlämnas senast den 28 februari 2023 till Finlands jordbruksmuseum Sarka (elina.parkkila@sarka.fi). Ansökningen ska innehålla en beskrivning av objektet. Till ansökan kan gärna bifogas exempelvis en broschyr, bildmaterial,  beskrivning av eventuella samlingar, verksamhetsplan eller redogörelse för det särpräglade för just detta objekt.

Valet av årets sommarobjekt sker i början av april 2023.

Finlands jordbruksmuseum Sarka söker sommarobjekt nu för sextonde gången. Ifjol valdes Annala hembygdsmuseum i Pyhäjoki till sommarobjekt.