Hankkeet ja verkostot

Minun maaseutuni

Suomen maatalousmuseo Saran vuoden 2024 vaihtuva näyttely toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Minun maaseutuni-tutkimushanke (2021-2024) käsittelee suomalaisten maaseutusuhdetta sekä sen muutoksia 1990-luvulta lähtien. Hanke on osallistanut eri ikäisiä ihmisiä, niin maalla asuvia kuin kaupunkilaisiakin, pohtimaan ja kertomaan omia kokemuksiaan maaseudusta. Muistitietoa on kerätty kirjoitusten ja haastattelujen lisäksi järjestämällä toiminnallisia työpajoja sekä käyttämällä valokuvia muistin ja kertomisen välineinä. Hanketta johtaa akatemiatutkija Kaisa Vehkalahti ja tutkijoina toimivat etnologi Maria Vanha-Similä sekä sosiologi Ville Pöysä.

Sarka-museo on toiminut tiiviissä yhteistyössä tutkimusryhmän kanssa ja hankkeen lopuksi järjestettävä näyttely avautuu lokakuussa 2024.

Lue lisää hankkeesta Minun maaseutuni -sivustolta.