Museoraitti

Maatalousteemaisten museoiden verkosto

Museoraittiverkostoon kuuluu tällä hetkellä 44 maatalousteemaista museota, jotka ovat joko ammatillisesti tai harrastajavoimin ylläpidettyjä. Ei-ammatillisesti ylläpidettyjen museoiden joukossa on niin kotiseutumuseoita kuin yksityisiäkin kokoelmia. Museoraitti-verkoston tarjoama vertaistuki sekä asiantuntija-apu ovat arvokasta, sillä suurin osa työstä näissä museoissa tehdään vapaaehtoisvoimin. 

Museoraittiverkoston ja siihen liittyvien tapahtumien pääorganisoijana toimii Suomen maatalousmuseo Sarka. Yhteisillä retkillä tutustutaan esimerkiksi muihin maatalousteemaisiin museoihin. Kerran tai kahdesti vuodessa järjestetään myös seminaari, jossa käsitellään museoiden toiminnan kannalta keskeisiä aiheita. Museoraittimuseot ovat hakeneet ja toteuttaneet yhteisiä hankkeita, joihin on saatu rahoitusta muun muassa Museovirastolta. 

Verkostolla on omat kotisivut www.museoraitti.fi, josta löytyy lisätietoa verkostoon kuuluvista museoista sekä tulevista tapahtumista. Julkaisemme myös joka toinen vuosi esitteen, jossa on tietoa verkoston museoista ja toiminnasta. Yhteistyöstä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Sarkaan.