Muistitietokeruu lannoituksen historiasta viljelijöille

”Markka maahan lannoitteina, kolme takaisin jyvinä.” – Pellervon lannoitusvihon otsikko vuodelta 1948.

Suomen maatalousmuseo Sarka järjestää yhteistyössä Turun yliopiston kanssa muistitiedon keruun, jonka tarkoituksena on kerätä ja tallentaa lannoituksen historiaa nimenomaan viljelijöiden omasta näkökulmasta katsoen. Keruussa kootaan lannoitteisiin ja lannoittamiseen liittyviä omakohtaisia muistoja ja kokemuksia sekä valokuvia.

Maanviljelyn perusjuonne on säilynyt aikojen saatossa ennallaan, mutta lannoitteet, lannoitusmäärät ja -tavat ovat kehittyneet. Samoin ajattelutavat ja suhtautuminen lannoitukseen on muuttunut jopa dramaattisesti. 

Haluamme kuulla viljelijöiden omin sanoin, mikä lannoittamisessa on muuttunut ja miksi? Mikä on vaikuttanut peltojen lannoittamiseen tai miltä lannoittamisen tulevaisuus näyttää? Kirjoituksia aiheeseen liittyen voi toimittaa Suomen maatalousmuseo Sarkaan elokuun loppuun saakka.

Lataa alta muistitietokeruun esite, josta löydät tarkemmat tiedot keruusta, kysymykset sekä kirjoitusohjeet. Esitettä voi kysellä myös paperisena Sarka-museon tai Turun yliopiston kautta hankkeen yhteyshenkilöiltä.

Lisätietoja

Sarka

Amanuenssi Elsa Hietala: elsa.hietala@sarka.fi, 02 7637 7012

Turun yliopisto

Tutkija Virva Silvennoinen: rtvsil@utu.fi