Museoraitti

 

 

 

 

 

 

Maatalousteemaisten museoiden verkosto

Museoraittiverkostoon kuuluu tällä hetkellä 40 maatalousteemaista museota, joista osa on ammatillisesti, osa harrastajavoimin ylläpidettyjä. Ei-ammatillisesti ylläpidettyjen museoiden joukossa on niin kotiseutumuseoita kuin yksityisiäkin kokoelmia. Suurin osa työstä näissä museoissa tehdään vapaaehtoisvoimin ja verkoston tarjoama vertaistuki sekä asiantuntija-apu on arvokasta.

Suomen maatalousmuseo Sarka toimii Museoraittiverkoston ja sen tapahtumien pääorganisoijana. Yhteisillä retkillä tutustutaan muihin samanteemaisiin museoihin. Kerran tai kahdesti vuodessa järjestetään seminaari, jossa käsitellään museoiden toiminnan kannalta keskeisiä aiheita. Museoraittimuseot ovat hakeneet ja toteuttaneet yhteisiä hankkeita, joihin on saatu rahoitusta muun muassa Museovirastolta.

Verkostolla on omat kotisivut www.museoraitti.fi sekä yhteinen esite, joka uusitaan joka toinen vuosi. Yhteistyöstä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Sarkaan, jossa verkoston toiminnasta vastaa amanuenssi Elsa Hietala.