Luento: Tontin sijainti ja muuttuva maatalous

Tapahtuman aika:
Tapahtuman sijainti:
Seminaaritila Riihi klo 18

Luentosarjansa kolmannessa ja viimeisessä osassa Kirsi Laine kertoo, miten maatilojen muutot ja torppien perustaminen muuttivat molemmat loimaalaista ympäristöä, mutta eri tavoin. Tontin muutto ei vaikuttanut viljelysten sijaintiin, vaan ainoastaan osa tilan toiminnoista siirtyi uuteen paikkaan. Torpan perustaminen levitti viljelyä sinne, missä se ei ennestään ollut. Luennolla tarkastellaan sitä, miten maatalous ja sen muutokset määräsivät torppien sijoittumista ja uusien tonttien paikkoja. Luento alkaa klo 18 ja sinne on vapaa pääsy.

Ryhmäkylistä haja-asutukseksi loimaalaisittain -luentosarja

Lokakuussa 2024 pidettävä 3-osainen luentosarja perustuu tuoreeseen tutkimukseen maatalouden maantieteen muutoksesta. Turun yliopiston tutkijatohtori ja Suomen maatalousmuseo Saran tutkimusyhteyshenkilö Kirsi Laine toteutti vuosina 2022–2024 Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston rahoituksella hankkeen Torppia ja tontin muuttoja – lounaissuomalaisen maatalouden spatiaalinen murros 1700-luvun lopulta 1920-luvulle. Hanke perustuu ennennäkemättömän laajaan kartta-aineistoon, jonka avulla Laine on paikantanut tilojen ja torppien tontteja sekä ajoittanut niiden sijoittumisessa tapahtuneita muutoksia. Luennoilla Laine johdattelee kuulijat muutoksen teemoihin loimaalaisesta näkökulmasta ja paikallisten esimerkkien kautta.

Kuva: Kantola Kauhanojalla oli yksi lukuisista torpista, joiden myötä kylien takamaita otettiin viljelyyn. Kuva: Urho Järveläinen, Loimaa-seura ry.